ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Στάδιο ΙΙ ΧΑΠ. Έχει νόημα η πρώιμη φαρμακευτική παρέμβαση; – Λ.Ζέρβας (VIDEO)

Από εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Λ.Ζέρβα με θέμα: Στάδιο ΙΙ ΧΑΠ. Έχει νόημα η πρώιμη φαρμακευτική παρέμβαση; στο 4ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ημέρες ΧΑΠ 2013, με θέμα «Εκπαίδευση και έρευνα στη ΧΑΠ» (08-10 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Γαλήνη, Καμένα Βούρλα)

http://www.copdgroup.gr/ZERVAS/index.htm


Η ροφλουμιλάστη στην κλινική πράξη: οφέλη και προβληματισμοί. – Θ.Βασιλακόπουλος (VIDEO)

Από εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Θ.Βασιλακόπουλου με θέμα: Η ροφλουμιλάστη στην κλινική πράξη: οφέλη και προβληματισμοί. στο 4ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ημέρες ΧΑΠ 2013, με θέμα «Εκπαίδευση και έρευνα στη ΧΑΠ» (08-10 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Γαλήνη, Καμένα Βούρλα)

http://www.copdgroup.gr/VASILAKOPOULOS/index.htm


Νεότερες αντιφλεγμονώδεις θεραπείες για τη ΧΑΠ: τί περιμένουμε; – Σ.Λουκίδης (VIDEO)

Από εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Σ.Λουκίδη με θέμα: Νεότερες αντιφλεγμονώδεις θεραπείες για τη ΧΑΠ: τί περιμένουμε; στο 4ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ημέρες ΧΑΠ 2013, με θέμα «Εκπαίδευση και έρευνα στη ΧΑΠ» (08-10 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Γαλήνη, Καμένα Βούρλα)

http://www.copdgroup.gr/LOYKIDIS/index.htm


Αποκατάσταση στη ΧΑΠ – Ε.Κοσμάς (VIDEO)

Από εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Ε.Κοσμά με θέμα: Αποκατάσταση στη ΧΑΠ στο 4ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ημέρες ΧΑΠ 2013, με θέμα «Εκπαίδευση και έρευνα στη ΧΑΠ» (08-10 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Γαλήνη, Καμένα Βούρλα)

http://www.copdgroup.gr/KOSMAS/index.htm


Η νέα σύνθετη αξιολόγηση της ΧΑΠ οδηγεί σε ποιο εξατομικευμένη θεραπεία; ΟΧΙ – Α.Παπαϊωάννου (VIDEO)

Από εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία της Α.Παπαϊωάννου με θέμα: Η νέα σύνθετη αξιολόγηση της ΧΑΠ οδηγεί σε ποιο εξατομικευμένη θεραπεία; ΟΧΙ στο 4ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ημέρες ΧΑΠ 2013, με θέμα «Εκπαίδευση και έρευνα στη ΧΑΠ» (08-10 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Γαλήνη, Καμένα Βούρλα)

http://www.copdgroup.gr/PAPAIOANNOU/index.htm


Η νέα σύνθετη αξιολόγηση της ΧΑΠ οδηγεί σε ποιο εξατομικευμένη θεραπεία; ΝΑΙ – Ν.Ροβίνα (VIDEO)

Από εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία της Ν.Ροβίνα με θέμα: Η νέα σύνθετη αξιολόγηση της ΧΑΠ οδηγεί σε ποιο εξατομικευμένη θεραπεία; ΝΑΙ στο 4ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ημέρες ΧΑΠ 2013, με θέμα «Εκπαίδευση και έρευνα στη ΧΑΠ» (08-10 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Γαλήνη, Καμένα Βούρλα)

http://www.copdgroup.gr/ROVINA/index.htm


Εισπεόμενα κορτισκοστεροειδή στη ΧΑΠ: Έχουν θέση; ΟΧΙ – Π.Στειρόπουλος (VIDEO)

Από εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Π.Στειρόπουλου με θέμα: Εισπεόμενα κορτισκοστεροειδή στη ΧΑΠ: Έχουν θέση; ΟΧΙ στο 4ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ημέρες ΧΑΠ 2013, με θέμα «Εκπαίδευση και έρευνα στη ΧΑΠ» (08-10 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Γαλήνη, Καμένα Βούρλα)

http://www.copdgroup.gr/STEIROPOULOS/index.htm


Εισπεόμενα κορτισκοστεροειδή στη ΧΑΠ: Έχουν θέση; ΝΑΙ – Κ.Σαμαρά (VIDEO)

Από εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία της Κ.Σαμαρά με θέμα: Εισπεόμενα κορτισκοστεροειδή στη ΧΑΠ: Έχουν θέση; ΝΑΙ στο 4ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ημέρες ΧΑΠ 2013, με θέμα «Εκπαίδευση και έρευνα στη ΧΑΠ» (08-10 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Γαλήνη, Καμένα Βούρλα)

http://www.copdgroup.gr/SAMARA/index.htm


Αντιοξειδωτικά και βλεννολυτικά στη ΧΑΠ: Έχουν θέση; – Γ. Χειλάς (VIDEO)

Από εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Γ.Χειλά με θέμα: Αντιοξειδωτικά και βλεννολυτικά στη ΧΑΠ: Έχουν θέση; στο 4ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ημέρες ΧΑΠ 2013, με θέμα «Εκπαίδευση και έρευνα στη ΧΑΠ» (08-10 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Γαλήνη, Καμένα Βούρλα)

http://www.copdgroup.gr/HILLAS/index.htm


Τριπλή θεραπεία στη ΧΑΠ. Πόσο τεκμηριωμένη είναι; – Π.Μπακάκος (VIDEO)

Από εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Π.Μπακάκου με θέμα: Τριπλή θεραπεία στη ΧΑΠ. Πόσο τεκμηριωμένη είναι; στο 4ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ημέρες ΧΑΠ 2013, με θέμα «Εκπαίδευση και έρευνα στη ΧΑΠ» (08-10 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Γαλήνη, Καμένα Βούρλα)

http://www.copdgroup.gr/BAKAKOS/index.htm