Η ΧΑΠ στο 25o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

 

14:30 – 16:00 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΑΠ

Προεδρείο: Μ. Μαρκάτος – Ε. Φούκα

AA69

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON WILLEBRAND ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Κεχαγιά Μ.1, Γκρινιούκ Χ.2, Πιαντέ Α.2, Κανελλοπούλου Μ.3, Παπασωτηρίου Ι.4, Καραγιαννίδης

Ν.², Φιλαδιτάκη Β.2 , Κερενίδη Θ.1, Γουργουλιάνης Κ.1

1Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας, Λάρισα

2Β΄ Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», Αθήνα

3Βιοπαθολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», Αθήνα

4Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

AA70

H ΕΝΔΟΚΑΝΗ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ

Κεχαγιά Μ.1, Γκρινιούκ Χ.2, Μιχαλακάκου Κ.3, Πιαντέ Α.2, Παπασωτηρίου Ι.3, Κανελλοπούλου

Μ.4, Καραγιαννίδης Ν.2, Φιλαδιτάκη Β.2, Κερενίδη Θ.1, Γουργουλιάνης Κ.1

1Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας, Λάρισα

2Β΄ Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», Αθήνα

3Βιοχημικό Τμήμα Γενικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

4Βιοπαθολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», Αθήνα

AA71

ΣΧΕΣΗ ΧΑΠ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Γαλαριώτης Κ.Ι.1, Γεωργίτσα Δ.Κ.1

1Ειδικός Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Ιδιωτικό Αναπνευστικό Κέντρο Πάτρα

AA72

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ

ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πολλάλης Δ., Γαγγάδη Μ., Μακρής Ν., Μάντι Α., Παναγούλιας Β., Νικολακοπούλου Μ., Πασχαλίδου

Β., Λάμπρου Π., Τακτικού Ε.

Πνευμονολογικό Τμήμα , ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

AA73

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΗΧΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΑΠ ΚΑΙ ΣΕ

ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ;

Χανιώτου Αικ., Λιβέρεζα Αν., Καυχίτσας Κ., Γιαννακοπούλου Χ.

Πνευμονολογική Κλινική, ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

AA74

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΟΔΟΥΣ

Ράπτης Δ., Μάλλη Φ., Βαβουγιός Γ., Γουργουλιάνης Κ.

Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

AA75

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

(ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ)

Καβελίδου Α.1, Νένα Ε.2, Ξανθουδάκη Μ.3, Ροδόπη Σ.1, Βούλγαρης Α.3, Ντόλιος Π.3,

Φρουδαράκης Μ.3, Στειρόπουλος Π.1,3

1Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ιατρική του Ύπνου”, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη

2Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη

3Πνευμονολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, Αλεξανδρούπολη

AA76

ΕΚΒΑΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΧΑΠ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ

ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

Χαρικιοπούλου Μ., Καλλιάνος Α., Βελέντζα Λ., Κοκολιός Α., Μπλέτσα Μ., Ρεκλείτη Ε., Δαδούδη

Β., Ρόπα Ι., Τρακαδά Γ., Ράπτη Α.

Τμήμα Πνευμονικής Αποκατάστασης-2ης Πνευμονολογικής Κλινικής-Γ’Παθολογικού Τομέα ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία»

Πνευμονολογικό Εργαστήριο Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

13.00 – 13.30 Διάλεξη

 

Προεδρείο: Ν. Τζανάκης

 

Υπολογισμός της επίπτωσης της ΧΑΠ στην καθημερινή ζωή, εργασία και

ποιότητα των ασθενών

Ν. Μανιαδάκης

 

 

Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

17.30 – 18.00 Διάλεξη

 

Προεδρείο: Ν. Κουλούρης – Σπ. Ζακυνθινός

 

Ο Έλληνας ασθενής με ΧΑΠ, ο γιατρός και η οικογένειά του

Κ. Γουργουλιάνης

Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

08.30 – 09.30 Ελεύθερες – Προφορικές ανακοινώσεις ΧΑΠ

 

Προεδρείο: Στ. Μιχαηλίδης – Αικ. Δημάκου

 

ΕΑ31

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ ΧΑΠ ΣΑΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ

Παπαϊωάννου Ι.Α., Μπαρτζιώκας Κ., Παπίρης Σ., Λουκίδης Σ., Κωστίκας Κ.

B’ Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

ΕΑ32

Η ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΧΑΠ

Παπαϊωάννου Α.1, Μπαρτζιώκας Κ.1, Λουκίδης Σ.1, Τσικρικά Σ.2, Καρακοντάκη Φ.2, Χανιώτου Α.3,

Παπίρης Σ.1, Κωστίκας Κ.1

1Β’ Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αττικόν, Αθήνα

2Γ’ Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείο Σισμανόγλειο, Αθήνα

3Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ, Αθήνα

ΕΑ33

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΧΝΩΝ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαθιουδάκης Γ.Α.1,2, Σίμου Γ.2, Πέρρος Η.2, Χατζημαυρίδου-Γρηγοριάδου Β.1, Ευαγγελοπούλου Ε.2,

Μαθιουδάκης Α.Γ.2

1Πνευμονολογικό Κέντρο Αθηνών, Αμπελόκηποι

2Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νικαίας, Πειραιάς

ΕΑ34

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WELCOME ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Καϊμακάμης Ε.* Κιλίντζης Β., Νατσιάβας Π., Μπερεδήμας Ν., Μαγκλαβέρας Ν.

Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

ΕΑ35

Η ΕΡΓΩΔΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ ΕΠΑΓΕΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

Τουμπανάκης Δ., Λοβέρδος Κ., Λίτσιου Ε., Βασιλακόπουλος Θ.

Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή

Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

 

09.30 – 11.00 Στρογγυλό τραπέζι

 

Γκρίζες περιοχές στη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ

 

Προεδρείο: Θ. Βασιλακόπουλος – Γ. Χειλάς

 

Τριπλή θεραπεία στη ΧΑΠ: Πόσο τεκμηριωμένη είναι;

Π. Μπακάκος

 

ΧΑΠ και συνοδά νοσήματα: Τι αλλάζει στη θεραπεία

Ν. Τζανάκης

 

Μη επεμβατικός αερισμός στη σταθερή ΧΑΠ

Ι. Σιγάλα

 

Οδηγίες GOLD 2016: Τι άλλαξε στη θεραπεία της ΧΑΠ

Α. Παπαϊωάννου

 

11.00 – 11.30 Διάλεξη

 

Προεδρείο: Αικ. Δημάκου

 

Νεότερα δεδομένα για το σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης άσθματος-ΧΑΠ (ACOS)

Αθ. Κωνσταντινίδης