Ημέρες Επεμβατικής Πνευμονολογίας και Θωρακικής Ενδοσκόπησης

«ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ»
13 -16 Ιουνίου 2012
αμφιθέατρο Γ. Λιβανός του Νοσοκομείου Σωτηρία

Σχολιάστε