Συνεδρίαση της Ομάδας ΧΑΠ

H συνεδρίαση της Ομάδας ΧΑΠ θα λάβει χώρα την Πέμπτη 6/11/2014 στις 14:15 στην αίθουσα MC3, αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Ομάδας Άσθματος και πριν τη συνεδρίαση της Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος και Προαγωγής Υγείας (καθώς πολλά μέλη είναι κοινά στις τρεις Ομάδες Εργασίας της Ε.Π.Ε.).
Αντικείμενο της συνεδρίασης θα είναι  ο απολογισμός, η  ανάδειξη/ανανέωση της 3ετούς θητείας των συντονιστών και ο περαιτέρω προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της ομάδας.

Σχολιάστε