Οργάνωση Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος

Σήμερα η διακοπή καπνίσματος πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της ιατρικής φροντίδας κάθε ιατρού.
Κάθε καπνιστής έχει δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίας και προγράμματα βοήθειας. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στραγητικής για τον έλεγχο του καπνίσματος, η ομάδα Διακοπής Καπνίσματος και Προαγωγής Υγείας της ΕΠΕ συνεχίζει τις εκπαιδευτικές της προσπάθειες για ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας στις μεθόδους διακοπής του καπνίσματος.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στο σεμινάριο είναι 50 άτομα.
Δηλώσεις συμμετοχής: Γραφείο Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (210-7487723, καθημερινά 10π.μ. – 2 μ.μ.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22 ΙΟΥΝΙΟΥ

(ΣΩΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΙ   ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ)

 

16:30-17:00          Συστάσεις – Στόχοι προγράμματος – Παρουσίαση εκπαιδευτών. Ομάδες Εργασίας. Κ. Γουργουλιάνης – Π. Κατσαούνου – Μ. Παντεταλάκης

17:00-17:30        Ιστορία του τσιγάρου.Τσιγάρο και media.- Στ. Τσικρικά

17:30-18.00        Τσιγάρο και νομοθεσία.- Π.Κατσαούνου

18: 00-18:30       Αλλαγές στις καπνιστικές συνήθειες λόγω κρίσης. Έρευνα Αlco.

Π. Αργυροπούλου-Πατάκα

18:30-18:45        Διάλειμμα

18: 45- 19:15     Μηχανισμοί εξάρτησης – Νευροβιολογία – Εξάρτηση από τη νικοτίνη.

Δ. Φωτόπουλος

19:15- 20:00     Άμεσα αποτελέσματα διακοπής κανίσματος.-Μ.Τουμπής.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ


ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠ
NΙΣΜΑΤΟΣ- ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 

9:30-10:00      Στρατολόγηση. Βοηθώντας τον καπνιστή να κόψει το κάπνισμα

Μ. Πατενταλάκης.

10:00:10:30    Προσέγγιση καπνιστών(5α) . Ιατρικός φάκελος  καπνιστή.- Α. Φλώρου.

10:30-11:00  Η κινητοποιητική συνέντευξη και ο ρόλος της στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος.  Δ. Φωτόπουλος

11.00-11.30   Στάδια αλλαγής –Κατανόηση αντιστάσεων. Α. Τσούτσα

11:30-12.00    Διάλειμμα

12:00- 12.30   Φαρμακευτική αγωγή. Μ. Τουμπής.

12.30-13.00   Eπιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία.  Π. Αργυροπούλου-Πατάκα

Διακοπή καπνίσματος σε ειδικές ομάδες καπνιστών

13.00-13.30  Κάπνισμα σε αναπνευστικούς ασθενείς. Χ. Γκράτζιου, Α.  Φλώρου

13:30-14.00  Κάπνισμα και γυναίκα – νέοι. Π.Κατσαούνου

14:00-14.30  Κάπνισμα και ψυχιατρικοί ασθενείς, φαρμακευτικοί περιορισμοί.  Δ.Φωτόπουλος

14.30-16.00   Γεύμα

16.00-16.30    Κάπνισμα και καρδιαγγειακά νοσήματα. Ν. Ροβίνα

16.30-18.00 Προσέγγιση καπνιστών. Ομάδες εργασίας. Πρακτική άσκηση σε τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς με βιωματικές τεχνικές (Π. Πατάκα, Χ. Γκράτζιου,Μ. Τουμπής, Μ. Παντεταλάκης, Π. Κατσαούνου).

 

ΚΥΡΙΑΚΗ   24  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ- ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

10:00-10:30       Υποτροπή αντιμετώπιση

Μ. Τουμπής

10:30-11:10    Διακοπή Καπνίσματος και αύξηση σωματικού βάρους. (Διατροφή-Άσκηση)

Δ. Παπαμίχου.

11:00-11:30   Ηλεκτρονικό τσιγάρο- Χ. Γκράτζιου

11:30-12:00   Διάλειμμα

12: 00-12:30  Συνέπειες παθητικού καπνίσματος. Π. Κατσαούνου

12:30-13.00

13.00-14.00 Ιστοσελίδα διακοπής καπνίσματος. Γ. Ζίχναλης

14.00-15.30 Γεύμα

15.30-17:00 Παρουσίαση σεναρίων με βιωματικές τεχνικές αξιολόγησης. Αληθινά σενάρια.

Πρακτική άσκηση σε ομάδες (Π. Πατάκα, Χ. Γκράτζιου,Μ. Τουμπής, Μ. Παντεταλάκης, Π. Κατσαούνου).

17:00-18:00       Αξιολόγηση προγράμματος – Συζήτηση

Σχολιάστε