Ξεκινά το πρόγραμμα ΠΝΕΥΜΩΝ από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Ένα πρωτότυπος συνδυασμός μελέτης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

«Χαρίζω την ανάσα μου»: Μια εκστρατεία ενημέρωσης και προσφοράς, που ζητά τη συμμετοχή όλων μας. Φουσκώνουμε ένα πορτοκαλί μπαλόνι και χαρίζουμε την ανάσα μας για καλό σκοπό!

http://www.xarizoanasa.gr/

Μελέτες για τον υπολογισμό του κόστους του άσθματος και της Χ.Α.Π. στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής των ασθενών, αλλά και μια ξεχωριστή καμπάνια ευαισθητοποίησης, περιλαμβάνει το πρόγραμμα «ΠΝΕΥΜΩΝ» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Στόχος της εταιρείας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού και των αρχών για τα αναπνευστικά νοσήματα, η ανάδειξη του ρόλου του αναπνευστικού συστήματος στην καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, η ενίσχυση της πρόληψης, αλλά και η ανάπλαση – δημιουργία δύο πάρκων ή παιδικών χαρών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης

Με μια ξεχωριστή καμπάνια για τη σημασία των «υγιών» πνευμόνων και την αξία της ανάσας μας, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στοχεύει να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τον πρακτικό αντίκτυπο των αναπνευστικών νοσημάτων στην υγεία μας, να τονίσει τη σημασία της πρόληψης, αλλά και να ενισχύσει πάρκα («πνεύμονες») στην Ελλάδα σε δύο τοποθεσίες (Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Η καμπάνια «Χαρίζω την Ανάσα μου» ζητά από όλους μας να φουσκώσουμε ένα πορτοκαλί μπαλόνι, να τραβήξουμε μια φωτογραφία και να τη στείλουμε στο #xarizoanasa για καλό σκοπό! Όσο περισσότερες φωτογραφίες και «ανάσες» συγκεντρώσουμε τόσο περισσότερο θα καταφέρουμε να κάνουμε τα δύο πάρκα πραγματικότητα, χάρη και σε δωρεά της εταιρίας GlaxoSmithKline προς την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για την υλοποίηση του προγράμματος «ΠΝΕΥΜΩΝ».

Στην καμπάνια αναμένεται να συμμετέχουν πλήθος «επώνυμοι», αλλά και χιλιάδες πολίτες που θα προσφέρουν την ανάσα τους για καλό σκοπό. Για την περαιτέρω διάχυση της πληροφορίας και τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής έχουν σχεδιαστεί μια σειρά δράσεις (διάδοση μέσω social media, εντυποδιανομή, facebook application κ.α.) για τις οποίες θα υπάρχει ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι η ανάπλαση των πάρκων θα γίνει σε συνεργασία με το AMKE Άγονη Γραμμή Γόνιμη, η οποίο διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση αντίστοιχων πρωτοβουλιών ανά την Ελλάδα, ενώ η κορύφωση της καμπάνιας θα γίνει προς το τέλος Μαΐου με ανοικτή στο κοινό εκδήλωση, όπου συμβολικά, αλλά και κυριολεκτικά θα απελευθερωθεί ο αέρας από τα χιλιάδες μπαλόνια που ελπίζεται ότι θα έχουν συγκεντρωθεί και θα «φουσκώσουν» τα πανιά ενός μικρού πλεούμενου για να ταξιδέψει και να φτάσει στον τελευταίο σταθμό που θα σηματοδοτεί και την μέγιστη δυνατή υλοποίηση του έργου της δημιουργίας – ανάπλασης των δύο παιδικών χαρών.

Εκπόνηση τριών επιστημονικών μελετών

Έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την εκπόνηση τριών επιστημονικών μελετών με την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων που θα τεκμηριώνουν τον αντίκτυπο των αναπνευστικών νοσημάτων στην οικονομία (άμεσο και έμμεσο κόστος) και στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Πρόκειται για δύο επιστημονικές μελέτες με θέμα «Υπολογισμός του συνολικού άμεσου και έμμεσου κόστους του άσθματος και της ΧΑΠ στην Ελλάδα» υπό την επιστημονική ευθύνη και το συντονισμό του κ. Κυριάκου Σουλιώτη, Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Υγείας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και αφετέρου μία μελέτη με θέμα «Υπολογισμός της επίπτωσης της ΧΑΠ στην καθημερινή ζωή εργασία, και ποιότητα ζωής των ασθενών» υπό την επιστημονική ευθύνη του κ. Νικόλαου Μανιαδάκη, Καθηγητή Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Διευθυντή του αντίστοιχου τομέα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Οι μελέτες αυτές θα αξιοποιηθούν προκειμένου να γίνει γνωστή στο Υπουργείο Υγείας και σε άλλους φορείς Δημόσιας Υγείας, η σημασία των αναπνευστικών νοσημάτων για την κοινωνία και την οικονομία της Ελλάδας, με στόχο να ληφθούν πρωτοβουλίες που θα προωθήσουν την πρόληψη, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και την ορθολογική χρήση των θεραπειών και τελικώς θα μειώσουν την επιβάρυνση του εθνικού συστήματος υγείας.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., καθηγητής, κ. Μιχάλης Τουμπής σημείωσε: «Ο στόχος της καμπάνιας «Χαρίζω την ανάσα μου» δεν είναι απλώς να δημιουργηθούν δύο παιδικές χαρές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι εξίσου σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό και να ισχυροποιηθούν τα μηνύματα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για τα αναπνευστικά νοσήματα. Η αναγνώριση των συμπτωμάτων της Χ.Α.Π. και του Άσθματος και η επίσκεψη στον ειδικό ιατρό, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο».

Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ε., καθηγητής κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τόνισε: «Με το πρόγραμμα «ΠΝΕΥΜΩΝ» στόχος μας είναι να καταγράψουμε και να αναλύσουμε τα δεδομένα των αναπνευστικών νοσημάτων στην οικονομία και τη ζωή των ασθενών και έχοντας ταυτόχρονα ανοίξει τη συζήτηση με την καμπάνια μας στο ευρύ κοινό, να επιταχύνουμε τη λήψη πρωτοβουλιών από τις αρμόδιες αρχές στην κατεύθυνση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης».

Σχολιάστε