Η ΧΑΠ στο 24ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο

afisa2015

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015
20:00 Τελετή Έναρξης-Εναρκτήρια Ομιλία
Natural History of COPD – 2015
J. Vestbo, Πρόεδρος ERS
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015
11:00-11:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Σ. Λουκίδης
Τι προκαλεί ο βρογχόσπασμος στο αναπνευστικό
Θ. Βασιλακόπουλος
 
12.00 – 13.30 Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων/ E-Posters με θέμα «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια»
Προεδρείο:  Κ. Μπάρλας,  Δ. Χλωρός, Γ. Χειλάς
 
12:30-13:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Ν. Κουλούρης
Εκτίμηση του κόστους της ΧΑΠ και του άσθματος στην Ελλάδα: Ερευνητικά ευρήματα
Κ. Σουλιώτης
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015
13:00-13:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Μ. Τουμπής
Το κοινωνικό και οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ στην Ελλάδα
N. Μανιαδάκης
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015
08:30-09:30 Ελεύθερες – Προφορικές Ανακοινώσεις
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (XAΠ)
Προεδρείο: Ν. Τζανάκης – Σ. Μιχαηλίδης
09:30-11:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Προεδρείο: Ν. Κουλούρης – Γ. Χειλάς
Αντιμετώπιση ασθενών με συχνές παροξύνσεις
Σ. Τρύφων
ΧΑΠ και συννοσηρότητες
Π. Στειρόπουλος
Σύνδρομο αλληλεπικάλυψης. Είναι η ΧΑΠ κυρίαρχος φαινότυπος;
Α. Παπαϊωάννου
Η επιλογή εισπνευστικής συσκευής είναι σημαντική
στη θεραπεία της ΧΑΠ;
Ν. Τζανάκης
 
11:00-11:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Ν. Τζανάκης
Παθοφυσιολογική εξέλιξη της ΧΑΠ
Ν. Κουλούρης

Σχολιάστε