ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΠ

Πνευμονολογικά Θέματα σχετικά με την ΧΑΠ. Περιοδικές Εκδόσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια – Ιούνιος 2009

Πνευμονική Αποκατάσταση στην ΧΑΠ – Απρίλιος 2006