ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εχει γίνει κάθε προσπάθεια να παρατεθούν ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά η ιατρική βάση γνώσης είναι δυναμική και λάθη μπορεί να συμβούν. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες, ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει όλα τα ρίσκα σχετικά με αυτήν την χρήση. Ούτε οι συγγραφείς, ούτε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, ούτε η Επιστημονική Ομάδα Εργασίας ΧΑΠ, ούτε το copdgroup.gr μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για λάθη, παραλείψεις στις πληροφορίες ή υπεύθυνοι για καμμία ειδική, τυχαία, ή υποδειγματική βλάβη που απορρέουν, σε μέρος ή καθολοκληρία, από την χρήση ή την εξάρτηση του επισκέπτη/χρήστη πάνω σε αυτό το υλικό.

Το υλικό και το περιεχόμενο που υπάρχει μέσα στις ιστοσελίδες αφορά γενικές πληροφορίες γύρω από θέματα υγείας μόνον, και σε καμμία περίπτωση δεν προτίθεται να είναι υποκατάστατο της ιατρικής επαγγελματικής συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας. To copdgroup.gr έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά ούτε άμεση ούτε έμμεση διαφήμιση προϊόντων, προσώπων ή υπηρεσιών.

To copdgroup.gr, δεν αναλαμβάνει κανένα ρίσκο για την χρήση απο εσάς της ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα θέματα υγείας, μεταβάλλονται μόνιμα. Καθόσον οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες ενημερώνονται περιοδικά, οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι οι πλέον ενημερωμένες χρονικά. Διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να μεταβάλλει τις πληροφορίες των σελίδων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Το copdgroup.gr, δεν είναι υπεύθυνο για πληροφορίες που περιέχονται σε διασυνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες (hyperlinks). Η χρήση της ιστοσελίδας δεν δημιουργεί σχέση ιατρού – ασθενούς και δεν υποχρεώνει να παρακολουθήσουμε ή να έρθουμε σε επαφή με επισκέπτες/χρήστες.

Σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση απο εσάς της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι σε καμμία περίπτωση το copdgroup.gr ή οποιοσδήποτε άλλος έχει αναμιχθεί στην κατασκευή, παραγωγή ή παράδοση οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή και άλλων ιστοσελίδων διασυνδεδεμένων σε αυτές τις ιστοσελίδες, είναι υπεύθυνο απέναντί σας με οποιοδήποτε τρόπο για αποφάσεις ή ενέργειες που έγιναν ή δεν έγιναν από εσάς στηριζόμενοι στην πληροφόρηση που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα.