ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σκοποί της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
Η προαγωγή και η προώθηση της γνώσης σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.
Η εκπαίδευση των γιατρών στις νεώτερες απόψεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση των παραπάνω νόσων.
Η μελέτη των συνθηκών (κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και χωροβιονομικών) κάτω απο τις οποίες αναπτύσσονται τα νοσήματα αυτά στη χώρα μας και συντάσσει εισηγήσεις προς την πολιτεία σχετικά με τα παραπάνω.
Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης νόσων σχετικών με την Ειδικότητα. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις, συμπόσια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομιλίες στο κοινό, εκδίδει φυλλάδια και χρησιμοποιεί γενικά κάθε έγκριτη επιστημονική μέθοδο που αποφασίζει το Δ.Σ. και η Γ.Σ. της Εταιρείας. Συνεργάζεται με όμοιες ή παρεμφερείς ελληνικές ή ξένες εταιρείες στα παραπάνω θέματα.

Το έργο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, αναπτύσσεται κυρίως στούς παρακάτω αναφερόμενους τομείς:
Σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση της ειδικότητας των πνευμονολόγων. Τέτοια θέματα είναι η ανάπτυξη πνευμονολογικών κλινικών σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία, η δομή της πνευμονολογικής – φυματιολογικής κλινικής, τα κριτήρια εισαγωγής ενός ασθενούς σε πνευμονολογική κλινική, ο αντιφυματικός αγώνας, οι ειδικές δράσεις για αναπνευστικά προβλήματα με μεγάλες επιδημιολογικές διαστάσεις και η ανάπτυξη συγχρόνων πνευμονολογικών κέντρων.
Σε θέματα που σχετίζονται με εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπου οργανώνονται μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, επιστημονικές εκδηλώσεις με συγκεκριμένες εστιάσεις, ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε άμεση συνεργασία με Νοσοκομεία και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Σε θέματα που σχετίζονται με εκδοτική δραστηριότητα, όπου εκδίδονται ενημερωτικο δελτίο “Ο ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ”, το επίσημο όργανο της εταιρείας “Ο ΠΝΕΥΜΩΝ” και μονογραφίες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Είναι προγραμματισμένη η επανακυκλοφορία των “ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ” και η εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων για δωρεάν διανομή σε ιατρικούς χώρους.
Τέλος στο έργο της εταιρείας εντάσσεται και η έκδοση Υποτροφιών και η δημιουργία τοπικών επιτροπών και ομάδων εργασίας σε σχετικά με το αντικείμενό της θέματα.

Διοικητικό Συμβούλιο 2011-2014
Πρόεδρος: Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Πολυχρονόπουλος Βλάσης
Γενικός Γραμματέας: Τουμπής Μιχάλης
Ταμίας: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Ειδικός Γραμματέας: Βασιλακόπουλος Θεόδωρος
Μέλη: Αλχανάτης Μάνος
Κατής Κωνσταντίνος