Δραστηριότητες της Ομάδας ΧΑΠ στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο

                    Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

 

ΑΙΘΟΥΣΑ “Σκαλκώτας”

 
 

23o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο

 
08.30  
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
Συντονιστές:Ν. Τζανάκης, Γ. Χειλάς
ΠΑ01, ΠΑ02, ΠΑ03, ΠΑ04, ΠΑ05, ΠΑ06

09.30

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«Σύγχρονοι προβληματισμοί στη ΧΑΠ»
Προεδρείο: Σ. Μιχαηλίδης, Ε. Κοσμάς

Σ. Λουκίδης: Αξιολόγηση της ΧΑΠ: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV ή/και A, B, C, D
Φ. Περλικός: Έκθεση στον καπνό έναντι έκθεσης σε βιομάζα και ΧΑΠ
Σ. Ζακυνθινός: Περιορισμός της άσκησης στη ΧΑΠ.
Κ. Γλυνός: Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή στη ΧΑΠ: Έχουν θέση;

 
11.00


 

ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Ν. Κουλούρης

Ν.Τζανάκης: Συνυπάρχουσες παθήσεις στη ΧΑΠ. Πόσο σημασία έχει η αξιολόγηση τους στην κλινική πράξη;

 

 

Σχολιάστε